Tip na výlet do Opárenského údolí

Opárenské údolí patří k nejromantičtějším místům Českého Středohoří, které stojí za návštěvu. Náš výlet začíná na vlakové zastávce v obci Opárno. Ves leží v údolí Opárenského potoka, 4 km západně od Lovosic. Vznikla jako podhradí stejnojmenného hradu ve 14. století. Naše další kroky vedly na již zmiňovaný hrad. 

Pozůstatky hradu Opárno, jak je dnes známe, nejsou nejstarším opevněným objektem na tomto místě. Místopisné označení Hrádek, uváděné v záznamech z období 1276 sděluje, že se zde v dávných dobách nacházelo starší hradiště či jiné opevněné místo. Této příhodné situace roku 1344 využil stavitel dnešního hradu, Smil ze Vchynic. Na počátku 16. století však Vchynští hrad opustili a ponechali jej svému osudu. S nástupem turistiky na počátku 20. století byl pokus o restauraci hradu a to v podobě hostince, ale i ten byl později opuštěn. Na počátku 90. let se o hrad starali trampové, kteří zde prováděli rozsáhlé úklidové práce. Návštěva opuštěného hradu je velmi příjemným zážitkem. 
 
Při sestupu lesem od hradu do Opárenského údolí si nelze nevšimnout kamenných seskupení v mechu mezi stromy. Jsou to pozůstatky míst, kde se dobýval kámen, z kterého byly údajně tesány mlýnské žernovy. Od Černodolského mlýna, kde je možno  a děti budou potěšeny pohledem na malé a přítulné kozy, vyrážíme jedinou možnou cestou jak pro pěší, tak pro cyklisty, po proudu potoka a naše pouť vede do samého srdce údolí. Cesta vede přes můstky a klikatí se lesem, kde je neustále na co se dívat a na které jsou umístěna odpočívadla. Cestou míjíme dvě zajímavé věci. Nedaleko od Císařského mlýna si nelze nevšimnout krásného místa u potoka. Leží zde na vyvýšeném místě Morový kámen s reliéfem dvojitého kříže. Deska sem byla přemístěna z původní lokality morového hřbitova, který se nacházel nedaleko a je památkou na oběti morové epidemie v roce 1680. Druhá je přírodní zajímavost Císařské schody. Kamenné stupně vytesané v 19. století na odbočce k Lovoši se skrývají za jedním viaduktů, jimiž je zpestřena železniční trať z Teplic do Lovosic. Cesta to tedy není vůbec nudná. Nelze než obdivovat cit pro přírodu a dovednost lidí, kteří tuto trať vybudovali, aniž by narušili romantický ráz údolí.
 
S přibližujícím se koncem údolí se také objevuje více a více civilizace. Rekreační objekty, sportoviště a v neposlední řadě též camp Jordán jsou neklamnou známkou konce výletu. Totem v podobě kouzelníka se špičatým kloboukem oznamuje konec cesty. Však také již brzy se otvírá pohled na panorama Českého Středohoří a obce Malé Žernoseky, kde stojí za zhlédnutí barokní kaple Sv. Václava a Panny Marie. 
 
Foto, text: Miroslav Neumaier