Zastupitel Ústeckého kraje Jiří Morštadt dané sliby plní

Už podruhé v krátké době navštívil Jiří Morštadt, zastupitel Ústeckého kraje a člen jeho Výboru pro národnostní menšiny Azylový dům Farní charity v Lovosicích. Rekonstruovaný objekt slouží ženám a matkám v tísni.

Jak slíbil při první návštěvě, kdy se seznámil se zařízením, jeho vedením i obyvatelkami, přivezl s sebou počítač, aby ženy mohly komunikovat a shánět si zaměstnání, dětem přivezl pečivo z firmy Inpeko, která slíbila dlouhodobou spolupráci a řediteli Romanu Strižencovi předal šek na 5 000 korun, které poslouží jako základ k úhradě pobytu nemajetných azylantek. Setkal se také se starostkou Lovosic Bc. Lenkou Lízlovou a ředitelkou úřadu práce Ing. Marcelou Vojířovou které se rovněž snaží Azylovému domu pomoci. A není vůbec jednoduché sehnat ženám, které zatím většinou ani nemají žádné pracovní návyky, zaměstnání. Všichni si ale slíbili, že pro to udělají maximum. Očekávají, že se k tomuto problému stejně postaví i obyvatelky azylového domu.

Návštěvu Lovosic ukončil Jiří Morštadt a jeho tým v nízkoprahovém centru AMICUS, které vzniklo v roce 2005. Tady se starají o děti a mládež ze sociálně slabých a vyloučených rodin. Dopoledne pracují s dětmi ve věku od 3 do 6 let, které hravou formou připravují na předškolní i školní docházku. Usilují o to, aby děti hned od počátku chodily společně se svými vrstevníky do normální, maximálně přípravné třídy, nikoli do takzvané speciální školy. Odpoledne je prostor vyčleněn pro starší kluky a děvčata i mládež až do 26 let, kteří tady smysluplně tráví svůj volný čas. A mají se čím pochlubit. Například zdejší romský taneční soubor Lačho Amicus se účastní mnoha soutěží včetně zahraničních a sklízí úspěchy. K dispozici mají mladí kromě „tanečního parketu“ také hudební zkušebnu a posilovnu. Jak doplnil ředitel Roman Striženec, všechno je otázka příležitostí a možností, jak vystoupit z narušeného domácího prostředí. Příkladem může být skutečnost, že z celkových 16 zaměstnanců Farní charity jsou 4 romského původu. 
 
V závěru návštěvy  Lovosic odpověděl Jiří Morštadt místní regionální televizi na otázku: Proč se o pomoc azylantům i dětem ze sociálně slabých rodin zajímá: „Snažím se řešit komplexně všechny závažné problémy, s kterými se na mne občané obracejí. Speciálně se věnuji opuštěným dětem a seniorům. V případě Azylového domu v Lovosicích jsem se znovu přesvědčil, že tým vedený ředitelem Romanem Strižencem dobře pracuje. Věřím, že se mi podaří zajistit další materiální zabezpečení. Těším se také na spolupráci se souborem Lačho Amicus, který může udělat svým spontánním vystoupením radost seniorům, s nimiž jsem se setkal ve Šluknovském výběžku“.
 
Občané mohou své náměty a připomínky sdělit na facebookové adrese: Jiri Morstadt zastupitel Ústeckého kraje. 
 
Na snímku zleva Jiří Morštadt, Lenka Rubášová a Roman Striženec.
 
Text a foto: Metropol