VYZNAMENÁNÍ PRO PRVŇÁČKY

Čtvrtek 30. ledna byl hodnocením práce všech školních dětí. O něco více tento den prožívali ti nejmenší, které čekalo jejich první vysvědčení.

Jako třídní učitelka prvňáčků musím říci, že předávání tohoto dokumentu bylo silným emotivním zážitkem. V očích dětí se objevovalo napětí, nedočkavost, obavy i radost…v okamžiku slavnostního předávání a gratulace ke krásnému výsledku docházelo následně k spontánním výbuchům radosti, výskokům, oči plápolaly, obličej zářil. Jen v jednom případě se objevily slzy…prý z radosti .
     
Dětem jsem v tento den  udělila i symbolickou medaili jako na olympiádě, na které měly napsáno – MŮJ ÚSPĚŠNÝ DEN aneb PROSPĚL/A JSEM S VYZNAMENÁNÍM. 
     
Jako „trenér“ jim i do dalšího období přeji hodně sil, pevnou vůli, ctižádost, rodičům pak kupu trpělivosti a lásky.
 
 
Mgr. Petra Hájková
ZŠ Všehrdova 1
Lovosice