Výstaviště Zahrada Čech otevře své brány pro veřejnost 13. dubna

Zima, zdá se, pomalu předala vládu jaru, a tak ožívají venkovní plochy včetně výstavišť. K největším a nejznámějším u nás patří Zahrada Čech s. r. o. Jednatele společnosti Ing. Petra Skřivánka jsme se zeptali, s čím do sezóny výstaviště vstupuje a na co se mohou návštěvníci těšit.

Nejprve, jak byste stručně zhodnotil uplynulou sezonu?
 
Tradiční akce navázaly na předchozí ročníky a proběhly v podobném rozsahu jako za předchozího vedení. To lze s ohledem na první rok fungování společnosti hodnotit pozitivně. Zde mám na myslí hlavně Tržnici Zahrady Čech, Autosalon a podzimní Zahradu Čech.
 
Z pohledu nových akcí – nabídku Jarní poutě Zahrady Čech výrazně ovlivnila nepřízeň počasí, která odradila jak provozovatele pouťových atrakcí, tak samotné návštěvníky. Snaha o obnovení tradiční výstavy s tématem bydlení - Dům, byt a zahrada – byla poznamenána tím, že předchozí provozovatel tuto výstavu zrušil, což se negativně projevilo na zájmu vystavovatelů. První ročník výstavy sport nebyl tak rozsáhlý, jak bychom si přáli, ale položil základ dalším výstavám sportovního zaměření. Letos tak můžeme navázat pořádáním Cyklofestivalu, který proběhne na konci června. Akce není koncipována jako tradiční výstava, ale jako sportovní festival s doprovodným program. Celé léto pak negativně ovlivnily záplavy, které zapříčinily rušení plánovaných akcí. Následně pak areál sloužil jako zázemí pro záplavou postižené společnosti. Pozitivně lze hodnotit první ročník Gastro festivalu, který přilákal řadu zájemců a gurmánů a byl tak vytvořen dobrý základ pro další ročníky. I akce, které nedopadly podle našich představ, přinesly kontakty a myšlenky, na které navazujeme v letošním roce. Zde je potřeba přínos těchto akcí hodnotit i v dlouhodobém horizontu.
 
Pro tu letošní je připraveno celkem čtrnáct akcí. Na které byste rád návštěvníky pozval vy osobně?
 
Úplně zkráceně a přirozeně - na všechny. 
Co se dělo na výstavišti v zimní přestávce?
 
Na začátku roku začala první etapa revitalizace prostoru „Estrády“. Původní stánky občerstvení jsou již odstraněny a budou nahrazeny novými dřevěnými stánky. Součástí nových stánků je vybudování nových inženýrských sítí. Celý prostor bude upraven tak, abychom návštěvníkům poskytli příjemné a čisté prostředí pro občerstvení a odpočinek. Vše bude hotovo do první jarní prodejní výstavy Tržnice Zahrady Čech, která se uskuteční od 9. do 13. dubna.
 
Text: Metropol, foto: Archiv Zahrady Čech