V první polovině roku 2013 zasahovali hasiči nejčastěji v neděli

V období od 1. ledna do 30. června 2013 zasahovaly jednotky požární ochrany u 55 735 událostí, což je o 13 % více než ve stejném období roku 2012. 

Nejčetnějšími událostmi byly technické havárie, ty již dlouhodobě tvoří více než polovinu výjezdů hasičů. Na jejich navýšení se navíc letos podílely i červnové povodně.
 
Podle dnů v týdnu nejvíce událostí vzniklo v neděli (16,7 %), nejméně v sobotu (12,5 %), podle měsíců nejvíce v červnu (32,9 %) a nejméně v únoru (11,4 %).
 
Od r. 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom. Mimořádné události vzniklé následkem škodlivě působících přírodních sil a jevů (včetně počasí), které ohrožují životy, zdraví, majetek či životní prostředí a při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce, jsou evidovány podle převažující činnosti při zásahu a jsou opatřeny specifickým příznakem, který umožňuje sledovat příčinu mimořádné události.
 
Počet požárů výrazně poklesl. Na příznivý vývoj měl vliv především nižší počet požárů volných skládek, odpadů, lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec – po většinu období bylo vlhké počasí.
 
Během prvních 6ti měsíců letošního roku hasiči u 8 760 dopravních nehod bezprostředně zachránili či evakuovali 2 731 osob, při zásazích se vyskytlo 278 usmrcených osob a 6 022  zraněných, jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc. 
 
Při únicích nebezpečných chemických látek jsou nejčetnějšími úniky ropných produktů, těch bylo v tomto období 1 939 a dále úniky plynů včetně aerosolů, celkem 379. 
 
Počet planých poplachů se oproti loňskému období snížil o 7%, přičemž jejich podíl na celkovém počtu událostí se snížil na 6,5 %. Téměř polovina planých poplachů je způsobena elektrickou požární signalizací. Další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru, přivolání k nenahlášenému pálení a zneužití jednotky PO. Nejvíce planých poplachů bylo v hl. m. Praze, celkem 574.