V Litoměřicích začala výstava gotického sochařství z Ústecka

V Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích dnes začala výstava Gotické umění z Ústecka. Řezbářské výrobky nebo iluminované rukopisy autoři expozice doplnili velkoformátovými fotografiemi gotické architektury. Návštěvníkům bude přístupná do 7. dubna letošního roku. 

Výstava podle autorů Ľubomíra Turčana a Michaely Ottové mapuje všechna dosud zachovalá gotická sochařská díla z celého regionu. "Vše, co se dochovalo z gotického řezbářství, je momentálně v litoměřické galerii. Nepředpokládám, že by se ještě něco dalšího objevilo, i když vyloučit to nikdy nejde," uvedl Turčan. Některá díla, jako například Madona z Trmic ze zámku Velké Březno či Mojžíš, jsou vystavená poprvé. 

Na nové výstavě spolupracovala galerie s Muzeem města Ústí nad Labem, které expozici o gotickém sochařství pořádalo už v roce 1995. Byla složená z exponátů uložených v muzeu a stala se základem nové výstavy v Litoměřicích. "V době, kdy muzeum procházelo náročnou rekonstrukcí, vznikl nápad připravit skutečně reprezentativní výběr děl pro výstavu, která by představila i díla z dalších muzeí, galerií a sakrálních objektů," popsali výstavu autoři. Připomněli, že příprava takové výstavy je velmi náročná i kvůli bezpečnosti a podmínek uložení jednotlivých exponátů. 
    
Kromě rozsáhlého souboru skulptur z přelomu 15. a 16. století návštěvníci uvidí také iluminované rukopisy, vzácná zlatnická i další umělecko-řemeslná díla. Výstava ukazuje díla dosud většinou ukrytá v depozitářích a snaží se je představit v jejich původních uměleckých, duchovních a funkčních souvislostech. 
    
Severočeská galerie výtvarného umění je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Prezentuje umělecká díla převážně české provenience z období od 13. století do současnosti. 
 
zdroj: ČTK