Ústecký kraj nesouhlasí s pozastavením proplácení dotací na vzdělávání

S několikadenním zpožděním od prvních informací v médiích obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje oficiální informaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR o pozastavení plateb z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Ústecký kraj považuje důvody uvedené ministerstvem za účelové a bude navrhovat uskutečnění schůzky s ministrem školství Petrem Fialou, a to v co nejkratším termínu. Kontroly provedené ministerstvem školství a i ministerstvem financí nezjistily žádné nedostatky týkající se procesního či systémového pochybení. Naopak bylo zjištěn např. nesoulad v dokumentaci  Řídícího orgánu (tedy MŠMT). 

„Rozhodnutí ministerstva školství o pozastavení plateb vnímáme jako ryze účelové. Není tajemstvím, že právě nedostatky v operačních programech tohoto ministerstva včetně nepovedených maturit byly jedním z důvodů pro zastavení plateb z Evropské komise pro Českou republiku. Hlavním důvodem pro stopnutí peněz na vzdělávání v Ústeckém kraji bude zřejmě nedostatek peněz v rozpočtu ministerstva školství, kterému zoufale scházejí evropské dotace,“ uvedl Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje.

Ústecký kraj odmítá, že by v rámci tohoto operačního programu postupoval v rozporu s platnou legislativou a schválenou dokumentací Řídícího orgánu. Přestože se audit EK   týkal projektů z  pouze tří globálních grantů, ministerstvo pozastavilo všech sedm, což je zcela nestandardní. Kraj rovněž nemá žádné informace o údajném vyšetřování ze strany Policie ČR. 
 
Podle dostupných informací má ministerstvo školství finanční prostředky ve svém rozpočtu na financování Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pouze  do konce srpna. Začíná se ho tak citelně dotýkat zastavení plateb z Evropské komise.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji bylo dosud rozděleno 1,2 miliardy Kč (vyčleněno 1,4 miliardy Kč), což představuje 
171 schválených projektů. Dosud bylo do programu celkem předloženo   607 žádostí o dotaci  s požadovanou částkou 3,7 miliardy Kč. OPVK dosud podpořil více než 55 tisíc žáků,  a pedagogů a v jeho rámci bylo vytvořeno přes 500 nových výstupů  - vzdělávacích programů,  kurzů a vzdělávacích aktivit. 
 
Ústecký kraj se ohrazuje proti zmanipulovaným článkům
 
Zmanipulované a neobjektivní články zejména na serveru aktualne.cz o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) ohrožují čerpání dotací na vzdělávání v Ústeckém kraji. Krajský úřad obdržel teprve v pondělí oficiální stanovisko z ministerstva školství, které pozastavilo proplácení dotací na projekty z tohoto operačního programu. Některá média o tom informovala s takřka týdenním předstihem. Je zarážející, že informaci o takto zásadní skutečnosti měla  některá média (zejména MF Dnes) oficiálně k dispozici o několik dní dříve, než dotčený subjekt, tedy krajský úřad.
Podle Mladé fronty DNES, jsou jedním z hlavních důvodů pozastaveného proplácení dotací informace z médií. Vzhledem ke skutečnosti, že o přerozdělování dotací v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji informoval výhradně server aktualne.cz, lze předpokládat, že ministerstvo se odkazuje právě na informace z tohoto serveru.
 
Krajský úřad Ústeckého kraje přitom již v lednu letošního roku upozorňoval autora těchto článků na aktualne.cz, že ve svých textech uvádí hrubé nepravdy a manipuluje se skutečnostmi. Výsledkem jsou pak zcela nesmyslné závěry, které poškozují dobré jméno krajského úřadu a představitelů kraje. Některé indicie přitom naznačují, že dehonestující články na serveru jsou vytvořeny právě s cílem poškodit současné vedení kraje před letošními krajskými volbami, což je v hrubém rozporu s objektivní a nestrannou žurnalistikou.
Ústecký kraj opakovaně vyvrací nesmyslná tvrzení a uměle vytvořené konstrukce, které publikuje server aktualne.cz:
 
- Radní Ústeckého kraje nemají kompetenci vybrat jakýkoli projekt. Hodnocení projektů provádí certifikovaní nezávislí hodnotitelé z databáze MŠMT a jejich hodnocení následně potvrzuje výběrová komise složená z 12 členů včetně zástupce Řídícího orgánu – MŠMT.
 
- Krajský úřad vykonává pouze administrativní činnosti týkající se řízení globálních grantů a posuzuje kritéria formální a kritéria přijatelnosti. Krajský úřad o ničem nerozhoduje.
 
- Pokud žadatel nesplní přesně daná kritéria pro hodnocení přijatelnosti, podmínky výzvy a podmínky OPVK je vyřazen.
 
- Výběrový proces úspěšných projektů probíhá v souladu se závaznou dokumentací a všemi kritérii a v souladu s principy transparentnosti a rovného přístupu. Žádné kritérium nedovoluje vyřadit žadatele pouze na základě důvodů uváděných redaktorem aktualne.cz. Řídící orgán nikdy neshledal žádné pochybení, ani podezření na pochybení, týkající se výběru projektů.
 
- Všechny subjekty, kterým byly přiděleny dotace, jsou oprávněnými žadateli. 
 
- Hospodářská komora nerozděluje dotace, tudíž nemůže být ani v kartelu, který rozdává miliony, jak autor článku nesprávně uvádí, Krajská hospodářská komora není ani oprávněným žadatelem.
 
- Okresní hospodářské komory jsou oprávněným žadatelem – celkem realizují v ÚK 8 projektů, v poslední výzvě v oblasti podpory 3.2 (napadnuté aktuálně.cz 25. 4. 2012) odmítly dvě OHK podepsat smlouvu z důvodu vysokého krácení rozpočtu.
 
- Okresní hospodářské komory, mimo jiné organizují vzdělávací činnost a spolupracují s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti. Nejlépe tedy znají vzdělávací potřeby zaměstnavatelů. Jejich zapojení do realizace projektů je zcela v souladu s cíli celého OP a globálních grantů Ústeckého kraje.
 
- Společnosti Collegeconsulting nikdy nepředložila žádný projekt do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
- Společnost Asista dosud realizovala 2 projekty, na třetí projekt sice získala dotaci, ale odmítla smlouvu podepsat z důvodu přidělení finančně výhodnějšího projektu z MŠMT.
 
- V žádném případě není Rada pro rozvoj lidských zdrojů orgánem, který doporučuje politikům jak utrácet prostředky z EU – nikdy to nedělala a ani nedělá.
 
Pokud se prokáže, že Ústeckému kraji na základě zmanipulovaných a nepravdivých článků vznikla škoda, kraj bude tuto škodu právní cestou vymáhat.