Tři králové u Čtyřlístku

Základní školu ve Všehrdově ulici v Lovosicích navštívili včera Tři králové, aby třídám i celé škole popřáli a požehnali do nového roku 2014. Oslavou Tří králů pro žáky a paní učitelky skončil  projekt “Lidové zvyky a tradice české kultury„. 

Celý projekt probíhal v prosinci a žáci tak měli možnost se seznámit nejen s Adventem, Mikulášem, Lucií a Štědrým dnem, ale vyzkoušeli si např. pečení cukroví, zdobení adventního věnce či svícnu a jiných podobných zvyků. Adventní sbírkou jsme jako škola podarovali Matýska Baleka z Roudnice nad Labem, kterému nadále sbíráme víčka na léčbu. Druhá půlka finanční sbírky byla pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích.
 
Školní rok se tak zvolna přesouvá do 2. pololetí a to je čas zápisu prvňáčků do školy. Rodiče i předškoláky čeká nyní výběr ZŠ, který je důležitým životním mezníkem pro rodinu. Zveme Vás, přijďte se podívat k nám do školy, zasednout si do školních lavic a také si vyzkoušet něco z moderní techniky, kterou nyní školy mohou disponovat. Týden otevřených dveří u nás na „Čtyřlístku neboli Čtyřce“ proběhne v týdnu 13.1. – 17.1. od 8,00 – 16,00.
 
Zápis na naší škole proběhne 5.2.- 6.2. 2014 od 14,00 do 17,00. Těšíme se na Vás na rodiče i budoucí školáčky. Více informací na www.zsvsehrdova.cz