Třem králům dali lidé statisíce korun

Pracovníci charity tento týden rozpečetili pokladničky, se kterými Tři králové obcházeli obyvatele Litoměřicka. Diecézní i Farní charita v Litoměřicích byly s výtěžkem sbírky spokojené. Vybralo se více než loni. „Farní charita vykoledovala přesně 124 200 korun, což je o 20 tisíc víc než v předchozím roce,“ spočítala koordinátorka sbírky Naděžda Kejkrtová.  

Překvapivý je výtěžek litoměřické Diecézní charity. V necelé stovce rozpečetěných pokladniček napočítali pod dohledem zástupce města více než čtvrt milionu korun. Tyto kasičky plnili koledníci na litoměřickém náměstí a v okolních 43 obcích. Celkem bylo v kasičkách 252 364 korun, to je o téměř 30 tisíc více než v loňském roce.

Organizátory sbírky potěšil přístup dárců. „Lidé byli zlatí. Koleda se už v mnoha obcích stala tradicí. Lidé na nás čekají, obdarovávají děti sladkostmi a bez požehnání na dveře nás odejít nenechají,“ smála se koordinátorka sbírky v litoměřické diecézi Veronika Vedejová. „Tak nadšené koledníky jsme dosud neměli,“ dodala.

Kromě Litoměřic rozpečetila Diecézní charita pokladničky také v Ploskovicích, Liběšicích a Úštěku, dohromady se tam vykoledovalo 44 652 korun. Společně s výtěžkem ze Štětí, Mladé Boleslavi a Jiřetína pod Jedlovou bylo v kasičkách napočítáno 372 874 korun. Ještě před rozpečetěním posledních pokladniček v Chomutově a Mnichově Hradišti výtěžek přesáhl o necelých 60 tisíc loňskou cifru.

Letošní Tříkrálová sbírka v litoměřické diecézi pomůže například tříletému Toníkovi z Jirkova s dětskou mozkovou obrnou, kterému zafinancuje pobyt v rehabilitačních lázních nehrazený pojišťovnou. Chlapec z Libochovic, který zůstal po těžké nemoci upoután na invalidní vozík a často komunikuje se školou z domova, dostane nový notebook.

„Všem dárcům, koledníkům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky patří náš veliký dík a obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení by se tato akce nikdy nemohla uskutečnit. Jsme rádi, že letos budeme moci pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují,“ poděkovala ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková.