Těžbu štěrkopísku odmítli na Roudnicku obyvatelé dvou obcí

Obyvatelé dvou obcí nedaleko Roudnice nad Labem v referendu odmítli těžbu štěrkopísku, které by musel ustoupit les. Referendum je závazné.   

Ve Vědomicích bylo 687 oprávněných voličů. K hlasovacím urnám jich dorazilo 492, jeden hlas byl neplatný. "To znamená, že účast byla 71,62 procenta, 70,6 procenta se vyslovilo proti těžbě štěrkopísku, pouze šest hlasů bylo pro," řekla místostarostka obce Iva Fořtová.

Vedení obcí vysokou účast v referendu očekávala. "Lidem záleží na tom, kde žijí. Vyjádřili to tím, že přišli. Pro nás to znamená, že budeme mít názor občanů podložený výsledkem hlasování," uvedla Fořtová.
V Kyškovicích se referenda zúčastnilo 76 procent oprávněných voličů. "V urně bylo 178 lístků, z toho byly dva neplatné. Na všech 176 lístcích bylo označeno ne těžbě štěrkopísku," řekla starostka obce Ivana Rackov.
Vědomice a Kyškovice obklopuje les. "Lidé si velmi cení životního prostředí tady. Z těžby by neplynula žádná výhoda. Obyvatelé se bojí nárůstu dopravy, hluku, prachu. Obávají se, že zmizí spodní voda ze studen," řekla Fořtová.

Výhradní ložisko štěrkopísku v katastru obcí Vědomice a Kyškovice odborníci zmapovali na konci 70. let minulého století. Už tehdy obce odmítly nájezd těžařů. Pozemky po roce 1989 získala rodina Lobkowiczů, která je prodala firmě Third Dutch Investment Group. Firma v roce 2002 podepsala s firmou Agir smlouvu o zřízení věcného břemene, které spočívá v právu užívání pozemků pro těžbu štěrkopísku.

Ministerstvo životního prostředí letos udělilo souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru. "Zatím nejsme účastníkem řízení, to se stane až v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA)," řekl starosta Vědomic Václav Tyl.

Teprve z posuzování vlivů dobývání by mělo být jasné, kudy by například firma štěrkopísek vozila. Vědomice sousedí přes most přes Labe s Roudnicí. Doprava po silnici je tak podle Tyla nereálná a v úvahu by připadala pouze vodní cesta. "Ale my nechceme přijít o les, který slouží k rekreaci, ani o klid, kvůli kterému lidé u nás staví rodinné domy," zdůraznil Tyl. "Budeme proto bojovat," dodal starosta.