Terezín otevřel zrekonstruovaný objekt historické jízdárny

V Terezíně dnes byla po rekonstrukci představena historická jízdárna. Její oprava trvala 11 měsíců, stála 37 milionů korun bez DPH. Náklady pokryla evropská dotace. Objekt bude nyní sloužit svému původnímu účelu, tedy jezdectví. Jízdárna je jedním ze čtyř objektů, které se opravují v rámci projektu Integrovaného operačního programu s názvem Terezín - projekt oživení historických památek. Evropská dotace na celý tento projekt dosahuje téměř 425 milionů korun, státní rozpočet se podílí 74,9 milionu Kč. 

"Bude to sloužit opět jako jízdárna. Bude tu výcvik koní, minoritně bude možné objekt využívat i k jiným, kulturním a sportovním účelům. Budou tady koncerty a podobně," řekl ČTK zástupce ředitele sdružení Terezín - město změny Robert Czetmayer. Sdružení vzniklo právě za účelem uskutečnění projektu oživení města. Tvoří ho čtyři právnické subjekty - město Terezín, Klub vojenské historie, Občanské sdružení přátel historie města Terezín a Nadační fond Leo Baecka. 
    
Projekt byl zahájen v roce 2010. Už se díky němu rekonstruoval objekt Kavalír 2, kde bude dělostřelecké muzeum. V opraveném objektu Retranchement 5 vznikne informační středisko a expozice o vývoji pevnostního stavebnictví. V příštím roce se pak budou rekonstruovat dělostřelecká kasárna, Czetmayer řekl, že tato rekonstrukce bude stavebně ze všech nejnáročnější. 
    
Budova jízdárny byla postavena v letech 1861 až 1862, sloužila k výcviku jízdy na koni. "Chceme jezdectví v Terezíně dostat na poněkud vyšší úroveň a využívat to jak pro veřejnost, tak klasicky komerčně," dodal k budoucnosti jízdárny. Zvažuje se například pořádání jezdecký výletů po pevnostním městečku, respektive po jeho zelených částech. Nacházejí se především v části tvořené opevněním. 
    
Czetmayer upozornil na to, že objekt je ojedinělý díky konstrukci krovu. "Takové kroví v České republice v žádné jízdárně není. Jedinečné je způsobem poskládání," podotkl. Většina trámoví je původní. 
    
Pevnost Terezín byla založena roku 1780 Josefem II. na obranu proti Prusům. Je vrcholem pevnostního stavitelství bastionového typu. Za druhé světové války Terezín zneužili nacisté, kteří v něm zřídili židovské ghetto a koncentrační tábor. Do 90. let mnoho objektů využívala armáda, od jejího odchodu vesměs chátraly. Pevnost Terezín je na seznamu českých památek, které mají být v budoucnu nominovány na zápis na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO. 
 
zdroj: ČTK