Stavbaři dohnali skluz způsobený povodní. Hrubá stavba MVE Štětí je hotová

Stavbaři Metrostavu na začátku listopadu dokončili hrubou stavbu objektu malé vodní elektrárny Štětí na Litoměřicku, a dohnali tak zpoždění, které způsobila červnová povodeň. Díky jejich týmové práci a vysokému nasazení mohli vzápětí na staveniště při pravém břehu Labe nastoupit technologové a zahájit montáž turbín. Malá vodní elektrárna Štětí bude mimořádnou ekologicky šetrnou stavbou, která přinese energii z obnovitelného zdroje i prostředky pro charitativní účely.

„S výstavbou malých vodních elektráren máme bohaté zkušenosti. Jen na Labi jsme jich v poslední době budovali šest, z nichž většinu jsme již dokončili. Štětí je ovšem výjimečné v tom, že ho stavíme tzv. na klíč. V praxi to znamená, že zajišťujeme celou realizaci od prvního kopnutí do země po konečné zprovoznění elektrárny. Nyní zahajujeme montáž dvou třílopatových turbín, díky kterým by měla elektrárna dosáhnout výkonu 6 MW,“ říká Jiří Škranc, vedoucí projektu z divize 6 společnosti Metrostav, která stavbu buduje ve sdružení se společností Zakládání staveb.
 
„Z provozu elektrárny budeme financovat neziskové aktivity v partnerství s Nadačním fondem Klíček, například dětskou hospicovou péči. Síla Labe tak bude užitečná hned dvakrát. Jednak vyrobí ekologicky čistou energii a jednak přispěje na dobrou věc, “ doplňuje Marek Černocký z obecně prospěšné společnosti Energeia, která je objednatelem a budoucím provozovatelem elektrárny.
 
Štětí je především výrazně ekologickým projektem, a to nejen kvůli výrobě energie z obnovitelného zdroje. Stavbaři jej totiž nebudují pouze pro lidi, ale také pro vodní živočichy. Součástí stavby jsou opatření, která přispějí k zachování života v řece a maximalizaci diverzity.
 
„Aby jezy nebránily rybám v přirozené migraci, je nutné na nich vybudovat tzv. rybí přechody. Starý rybochod jsme zrekonstruovali a upravili tak, aby se přes něj dostaly i lososovité ryby. Kromě toho jsme postavili v pravé části vorové propusti nový rybochod, který ještě následně pokryjeme velkými balvany,“ popisuje Škranc. Na vtoku do přívodního kanálu bude navíc instalováno odpuzovací zařízení, které minimalizuje průnik živočichů do vtokového objektu a dále.
 
V červnu 2013 prožilo staveniště dramatické momenty, když se po celých Čechách přehnala povodeň. Oblast musela být řízeně zaplavena, aby nedošlo k provalení stavební jámy. Řádění živlů tak nevedlo k havárii, ale pouze k více než měsíčnímu zpoždění stavby. Díky nočním směnám a použití rychleji tvrdnoucího betonu se však podařilo skluz dohnat a dnes již stavba probíhá opět v souladu s původním harmonogramem.
 
MVE Štětí by měla být uvedena do zkušebního provozu v létě 2014 a předána objednateli v únoru roku 2015. Předpokládá se, že elektrárna ročně vyrobí v průměru 30 GWh elektřiny, což stačí na zásobování domácností ve městě s 22 000 obyvateli.
 
Zdroj: Tiskové oddělení Metrostav, a. s.