Právě se nacházíte:

Školky jsou plné

Začínají zápisy do litoměřických mateřských škol. Ne všechny děti ale budou umístěny. „Zatím budou přijímány pouze děti, co k 31. prosinci tohoto roku dovrší tří let věku,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

Nemá to ale znamenat, že do školky se nedostanou děti, které oslaví tři roky až v první polovině příštího roku. „S jejich rodiči plánuje ředitelka mateřských škol jednat individuálně. Počet dalších volných míst bude upřesněn s nástupem dětí do prvních tříd,“ dodala Křížová.

Podle mediální zástupkyně města Evy Břeňové je kapacita mateřských škol nyní plná. „Neumístěno zůstává zhruba deset dětí, které ještě do 30. června dosáhnout věku tří let. Jak vyplývá z demografického vývoje, počet novorozeňat v posledních třech letech klesá. To znamená, že v následujícím období bude v litoměřických mateřinkách míst dostatek,“ konstatovala. Situace z roku 2010, kdy byl velký převis poptávky nad nabídkou, by se prý neměla opakovat.

Právě školky byly jedním z témat s maminkami v rámci diskuse v litoměřické okresní knihovně. Řešila se také činnost neziskových organizací, která je s ohledem na stále klesající přísun financí ohrožena. Debaty se zhruba třicítkou lidí se zúčastnil kromě pracovnic sociálního odboru i místostarosta Jan Szántó a městský radní Hassan Mezian (oba ČSSD).

www.litomericky.denik.cz