ROZPOZNÁNÍ TEPU POMOCÍ BĚŽNÉ KAMERY NEBO CHYTRÁ POMŮCKA PRO ARCHEOLOGY

Devátý ročník elitní studentské soutěže IT SPY, která vybírá nejzajímavější a nejinovativnější IT diplomové práce z Česka a Slovenska, zná své finalisty. Akademická porota vybrala 9 nejlepších diplomových projektů, které se 6. prosince utkají ve finále o titul nejlepší česko-slovenské diplomky. Letošními tématy jsou mimo jiné ochrana proti kybernetickým útokům, sledování srdečního tepu běžnou kamerou, automatické modelování na základě fragmentů, navigace autonomních automobilů nebo nástroj pro online ověřování osobních údajů. Finalisté byli vybráni z konkurence 1607 IT absolventů ze 17 fakult a 16 univerzit v České republice a na Slovensku.

V letošním ročníku se výběr finalistů rozdělil mezi osm univerzit ze čtyř českých a dvou slovenských měst. Z pražských škol získala po dvou nominacích již tradičně pražská ČVUT, jednu pak Matfyz Univerzity Karlovy, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Západočeská univerzita v Plzni. Ze Slovenska se pak finále soutěže zúčastní zástupci košických univerzit, a sice Technické a Pavla Jozefa Šafárika. Bratislavskou Slovenskou technickou univerzitu bude reprezentovat jeden zástupce.

„Výběr letošních finalistů ukazuje, že na slovenských i českých školách dokážeme každoročně formovat skvělé odborníky, kteří v budoucnu jistě uspějí na akademické dráze nebo v praxi. Zajímavým trendem je nárůst zájmu o práci s umělou inteligencí a její zdokonalování, ať už formou její autonomie nebo optimalizace energetických nároků. Mě osobně těší i společensky prospěšné projekty, které každoročně tvoří nezanedbatelnou část finálových prací. Po loňském globálním varovném systému proti tsunami máme letos ve výběru software, který dokáže běžnou kamerou sledovat tep člověka, což může pomoci nejen v nemocnicích, ale včas varovat třeba řidiče, strojvedoucí nebo piloty a zabránit tak dopravním nehodám,“ říká profesorka Mária Bieliková, předsedkyně poroty IT SPY a děkanka Fakulty informatiky a informačních technologií ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

O budoucí uplatnitelnosti absolventů je přesvědčen i Tomáš Krátký, Research and Development Director ze společnosti Profinit, která je spoluorganizátorem soutěže a zastupuje názor soukromého sektoru: „Každoročně se zvyšuje podíl účastníků soutěže, kteří své diplomové projekty převádějí do praxe, a letošní ročník nebude výjimkou. Tyto projekty mají velký potenciál, abychom o nich v budoucnu slyšeli jako o úspěšných startupech nebo nových inovativních projektech velkých firem. Příkladem může být letošní projekt softwaru pro ověřování osobních dokladů, jehož autor hned po obhajobě nastoupil před pár měsíci do společnosti GoPay, kde pracuje na spuštění projektu.“

Potenciál českých a slovenských studentů nepodceňuje ani Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, které se zabývá autonomní dopravou a smart mobilitou: „Čeští a slovenští studenti dokáží produkovat velmi hodnotná a kreativní řešení, proto s nimi úzce spolupracujeme. Jsme rádi, že v letošním roce se v diplomových pracích objevilo nám blízké téma smart mobility. Například jedna z absolventek si zvolila velmi zajímavé téma, které se zabývá novým způsobem autonomního řízení aut. Spočívá ve vytvoření inteligentní infrastruktury, konkrétně vozovky s vodicími značkami, po kterých se autonomní automobily pohybují. Vozovka tak vytváří podmínky pro bezchybnou jízdu vozidla.“

Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/, kde můžete hlasovat i o cenu veřejnosti pro nejsympatičtější projekt. Samotný finálový galavečer s prezentacemi jednotlivých projektů i vyhlášením vítězů proběhne v refektáři Matfyzu 6. prosince a je přístupný široké veřejnosti.

Soutěže IT SPY se účastní 1607 absolventů z akademického roku 2017/18 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz, který kromě akademického uznání získá také 1000 eur na další rozvoj projektu, bude vyhlášen začátkem prosince na slavnostním finálovém večeru.