Osobní asistence – třeba se jednou bude hodit i Vám...

Co je osobní asistence? Jistě se shodneme, že pro mnohé z nás je tento pojem stále trochu neznámým. Osobní asistence je název pro službu, která pomáhá jedincům, kteří se chtějí nebo potřebují začlenit zpět do společnosti a zároveň zůstat ve svém domácím prostředí. Možná Vás překvapí, že to není nová služba a zájem o ni mezi lidmi roste. 

Občanské sdružení Hewer, začalo asistenční služby poskytovat v roce 1997. Tehdy si služby jeho asistentů objednalo sedm lidí. Postupem času se našimi klienty stalo přes tisíc lidí a poskytli jsme přes půl miliónu asistenčních hodin. Osobní asistence je určena seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním znevýhodněním bez ohledu na věk. Naší předností je především poskytování asistenční služby nepřetržitě v jakoukoli denní či noční hodinu, o víkendech i svátcích. Občanské sdružení Hewer působí v sedmi krajích, jako např. Praha, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj atd. 
 
Osobní asistence tedy není jen trochu jiná pečovatelská služba. Zatímco pečovatelská služba nabízí přesně vymezené úkony, asistent se na dobu, kterou se svým klientem stráví, stává jeho partnerem a často doslova očima, ušima, rukama či nohama klienta a pomáhá mu žít jeho život tak kvalitně, jak to jen jde. Velkou výhodou osobní asistence je to, že nabízí všestrannou pomoc a podporu v bytě klienta, který často i přes závažný handicap, nemusí opouštět svůj domov. 
 
Můžeme se podívat na jeden z mnoha příkladů někoho, kdo tuto službu využívá již několik let...
 
Připravit jídlo, zajít si na záchod, vyměnit inkontinenční plenu, večer se osprchovat, zajít na nákup, je toho hodně, s čím jednašedesátiletý František potřebuje pomoc. Pan František je kvadruplegik, usazený na vozíku s jen částečně pohyblivýma rukama a od narození je odkázaný na péči okolí. Po smrti otce, který se o něj staral, stál pan František na rozcestí – má se pokusit žít sám, nebo odejít do zařízení? Přálo mu štěstí a zvítězila první varianta. Ve svém bytě ubytoval nové spolubydlící, kteří mu za snížený nájem ráno a večer pomáhají s nutnými věcmi. Co ale přes den, když jsou spolubydlící v práci? Kromě štěstí stojí při panu Františkovi i osobní asistent Marek z občanského sdružení Hewer. A proto i díky Markovi může pan František zůstat v bytě, který důvěrně zná a kde strávil většinu života. A stráví i jeho zbytek, jak doufá.
 
Asistent Marek přichází za panem Františkem od pondělí do čtvrtka vždy kolem poledne, připraví mu oběd, zajde nakoupit, pomůže se vším, s čím je třeba. Především ale s panem Františkem tráví čas, povídá si s ním, poslouchá ho. Odchází zpravidla kolem čtvrté hodiny, kdy se vrací spolubydlící a pan František má o společnost i péči postaráno.
 
Vztah asistenta Marka a pana Františka není ale ohraničený jen konkrétními dny a čtyřhodinovým intervalem. Po společných osmi letech doprovází Marek pana Františka i na každoroční dovolenou nebo na chalupu v Podkrkonoší. Asistent Marek je tak i Františkův nejbližší přítel.
 
Také potřebujete nějakou dobrou duši, která Vám pomůže zůstat ve Vašem domácím prostředí? Máte zájem o osobní asistenci? Pokud ano, obraťte se na vedoucí osobní asistence Ústeckého kraje či jiné pracovníky Heweru (mobil: 736 505 560, email: ustecko@pecovatel.cz, webová stránka: www.pecovatel.cz ), kteří Vám rádi poskytnou více informací o službách osobní asistence sdružení Hewer.