Objekty se mohou hlásit o finanční grant

Město Litoměřice vypsalo granty pro rok 2012. Celkem je vedení radnice připraveno v rámci šesti vypsaných programů rozdělit téměř milion korun. Uzávěrka příjmu žádostí u některých z nich je již 20. února.

Což je případ Programu podpory pracujícím s dětmi a mládeží, jehož cílem je podpořit jednorázové projekty zabývající se smysluplným trávením volného času. Celková výše grantu je 70 tisíc korun a představuje částečnou kompenzaci nákladů na akce kulturní, vědomostní, ekologické, sportovní a jiné, jež se konají na území města. Žadatelem může být kdokoli.

Stejnou částkou disponuje odbor školství, kultury a památkové péči městského úřadu i v případě obdobného Programu podpory pracujícím s dětmi a mládeží. Určen je ale pouze pro školy a školská zařízení, které s přispěním grantu pořádají různé akce, mezi nimi i olympiády. I v případě tohoto programu je uzávěrka příjmu žádosti 20. února.

Do stejného data musejí zaslat žádost odboru i ti, co chtějí získat grant z Programu podpory sportovním klubám a tělovýchovným jednotám na výkonnostní a zájmový sport. Dotace ve výši 180 tisíc korun je určena jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové sportovní akce pro děti a mládež, například na pořádání turnajů.

„Radní vyhlásili i Program podpory v oblasti kultury, na který vyčlenili 300 tisíc korun,“ upozornila vedoucí odboru Andrea Křížová s tím, že v rámci úsporných opatření města je celková výše grantů nižší, než tomu bylo v roce předchozím. O způsobu jejich rozdělení přitom rozhodují příslušné komise.

Za Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice zodpovídá oddělení projektů a strategií městského úřadu. „Jde o systém podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel v něm,“ informovala manažerka projektu Zdravé město Litoměřice Monika Čapková. Uzávěrka příjmu žádostí je 2. března. Loni byl z tohoto programu podpořen například Den dýní pořádaný galerií, Bylinkobraní organizované Diakonií, biojarmark apod. Pro letošní rok je připraveno 150 tisíc korun.

Město vyhlásilo i Program podpory nestátních neziskových organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti. „Dotace v celkové výši 200 tisíc korun je určena jako částečná kompenzace nákladů souvisejících s organizováním akcí pro občany města Litoměřice v sociální oblasti,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renata Jurková s tím, že příjem žádostí trvá až do 31. prosince. S pomocí grantu loni proběhl například výlet seniorů lodí, nákup odsavače par pro chráněnou dílnu Diakonie apod.

Podmínky a příslušné formuláře k jednotlivým vypsaným grantům a dotací jsou ke stažení na internetových stránkách města v sekci Dotace/granty a na internetových stránkách Zdravé město Litoměřice.

zdroj: ČTK