Obchůzka na svatou Lucii v Základní škole Všehrdova

V základní škole si opět žáci připomínají lidové obyčeje, které souvisí s předvánočním obdobím.

13. prosince, na den svátku svaté Lucie se děvčata ze 3.A přestrojila za "Lucinky". Chlapci této třídy nezůstali  opodál, ale zjistili si vše o původu této obchůzky, která byla spojena s daným obyčejem.

Celé zahalené v bílém oblečení, s košíčkem sladkostí, hadrem na mytí, koštětem a panenkou zabalenou v povijanu se děvčata s chlapci vydali na svoji obchůzku po třídách. Lucinky, bíle zahalené postavy vešly do tříd a předříkávaly známou pranostiku „Jdu, jdu, jdu, noci upiju, dne nepřidám“. To vše za doprovodu chlapců, kteří jim dělali doprovod a navštívili i přípravnou třídu a sekretariát školy. 
 
Lucinky vybízely děti k poslušnosti, za níž obdržely sladkost, ale také se přesvědčovaly, zda je ve třídách, kam zavítaly uklizeno. Pokud tomu tak nebylo, udělaly ještě větší "nepořádek" a v tichosti zase odešly. Na svatou Lucii se podle lidového vypravování nesmělo příst ani drát peří. 
 
Třídní učitelka Mgr. Jana Kašparová