O propagaci Českého středohoří se postará agentura

Propagovat krásy Českého středohoří, připravovat turisticky atraktivní balíčky, vytvořit jednotnou marketingovou kampaň a koordinovat spolupráci se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu je úkolem nové Destinační agentury České středohoří.

Jako obecně prospěšnou společnost agenturu v závěru loňského roku založil Ústecký kraj, město Litoměřice a Biskupství litoměřické. Její rozpočet na letošní rok schválila správní rada na včerejším jednání, které proběhlo v litoměřickém hradu. Ředitelkou nově vzniklé Destinační agentury České středohoří se sídlem v Hradu Litoměřice byla zvolena litoměřická zastupitelka Martina Soldatková.

„V letošním roce bude destinační agentura disponovat částkou vyšší než dva miliony korun, přičemž největší část pochází od Ústeckého kraje,“ uvedl předseda správní rady, senátor za Litoměřicko Alexandr Vondra. Ústecký kraj již v loňském roce schválil pro nově vzniklou destinační agenturu půl milionu korun, které byly s ohledem na pozdější termín založení převedeny do letošního roku. „V únoru bude zastupitelstvo Ústeckého kraje jednat o příspěvku na letošní rok. V návrhu je milion korun,“ upřesnil krajský radní Radek Vonka, který před lety prosadil myšlenku založení čtyř destinačních agentur, které by systematicky pracovaly na rozvoji turistického ruchu v Ústeckém kraji.

Úspěšně již takto deset let působí Destinační agentura České Švýcarsko, jejíž zástupci přijeli do Litoměřic vysvětlit způsob jejího fungování. V Ústeckém kraji vznikla jako první a dnes předává zkušenosti dalším třem agenturám, které se zabývají rozvojem cestovního ruchu v Krušných horách, Dolním Poohří a nyní již i v Českém středohoří. Činí tak pod jednotným logem Brána do Čech.

zdroj: ČTK