Nemocnici byl udělen statut iktového centra

Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou je v Městské nemocnici v Litoměřicích vysoce kvalitní. S platností od 10. dubna proto získala na základě rozhodnutí Ministra zdravotnictví ČR statut iktového centra. Statut byl udělen na základě doporučení Komise pro specializovanou péči v oboru neurologie a na základě skutečností zjištěných při místním šetření, které zde proběhlo v březnu.

Městské nemocnici v Litoměřicích jako jediné zdravotnické instituci v České republice byl při tomto šetření ze sta možných bodů udělen plný počet. Udělení statutu Iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích přináší zkvalitnění péče pro pacienty s cévní mozkovou příhodou ze spádové oblasti. Součástí iktového centra litoměřické nemocnice je jednotka intenzivní péče, lůžkové neurologické oddělení, oddělení radiologie a zobrazovacích metod, oddělení klinických laboratoří, služba internisty, rehabilitační oddělení a oddělení následné péče.

Mrtvice, iktus, mozková příhoda, mozkový infarkt - to vše je jeden výraz pro náhlou cévní mozkovou příhodu (CMP), při níž dochází k přerušení průtoku krve a k poškození mozku nedostatečným prokrvením, a to buď v důsledku prasknutí cévy a krvácení do mozku (krvácivá CMP) nebo v důsledku jejího uzavření krevní sraženinou (ischemická CMP). 
Příčin cévní mozkové příhody může být několik. Mezi rizikové faktory patří vysoký krevní tlak, vysoké hladiny cholesterolu, kouření, nadváha, nadměrná konzumace alkoholu a drog, nedostatek pohybu či dlouhodobý stres.
 
Cévní mozková příhoda je v současnosti nejčastější příčinou imobility ve vyšších věkových kategoriích a druhou nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. Četnost výskytu onemocnění je v ČR 300 až 350 příhod na 100 000 obyvatel za rok.
 
Jelikož počet pacientů s tímto onemocněním roste, je zapotřebí nabídnout jim síť specializovaných pracovišť. Ta jsou rozdělena na tři stupně péče. Na nejvyšším stupni jsou komplexní cerebrovaskulární centra, na nižším iktová centra a na základním stupni ostatní cerebrovaskulární péče. Rozřazení zdravotnických zařízení do jednotlivých úrovní je dáno personálními, materiálně technickými a organizačními kritérii.