Na Litoměřicku vyjely traktory

V okolí Hazmburku se prohánějí po polích traktory s kypřiči a dalšími stroji, zemědělci jsou v jednom kole.

Počasí zemědělcům zatím přeje, proto každý den využívají k jarním pracím. „Letos sejeme už týden jarní ječmen, kterého letos budeme mít asi 500 hektarů. Více než polovina ječmene už je v zemi. Když počasí dovolí, tak bychom zaseli ještě sto hektarů cukrové řepy,“ předesílá předseda zemědělského družstva Klapý Otakar Šašek.

V plném proudu jsou ale nejen práce na polích. Své náčiní po zimě oprašují i zahrádkáři, kteří vysévají mrkev či vysazují cibuli.