Mladý záchranář 2014 v Litoměřicích

Ve středu 21. května 2014 proběhl v areálu Požární stanice v Litoměřicích čtvrtý ročník soutěže „Mladý záchranář“ o putovní pohár ředitele Územního odboru Litoměřice, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Cílem soutěže bylo ověření teoretických a praktických znalostí žáků základních škol a osmiletých gymnázií z okresu Litoměřice v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, která je zařazena do vzdělávacích programů 2. stupňů základních škol.

Soutěž byla odstartována úderem 9 hodiny a na soutěžící družstva čekalo celkem 9 stanovišť, na kterých prokazovali své vědomosti v oblastech ochrany obyvatelstva, požární ochrany, poskytování první pomoci, bezpečného pohybu v silničním provozu, poskytování sebeochrany při mimořádných událostech, ale i přesnou mušku při požárním útoku pomocí džberových stříkaček na terč. Celá soutěž probíhala v příjemném prostředí a ke zdaru přispělo krásné počasí.
 
Zúčastnilo se 8 čtyřčlenných smíšených družstev (2 dívky a 2 chlapci) žáků základních škol a víceletých gymnázií z okresu Litoměřice. Po splnění soutěžních úkolů všemi družstvy a ohodnocení předvedených výkonů rozhodčími, vykrystalizovalo toto celkové pořadí:
 
1. místo – ZŠ Litoměřice, U Stadionu 522/4
2. místo – Gymnázium Roudnice n/L, Havlíčkova 175
3. místo – ZŠ Úštěk, Polské lidové armády 11
4. místo – Gymnázium Litoměřice, Svojsíkova 1
5. místo – ZŠ Štětí, Ostrovní 300
6. místo – ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
7. místo – ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2
8. místo – ZŠ Roudnice n/L, Jungmannova 660
 
Spolu se Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje - Územním odborem Litoměřice, Směnou „B“ a Krajským ředitelstvím se na přípravě a realizaci soutěže podíleli Policie ČR – Územní odbor Litoměřice, Městská policie Litoměřice, Český červený kříž – Oblastní spolek Litoměřice, Asociace záchranný kruh, kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže a patří jim za to velký dík.
 
Poděkování patří i sponzorům, kteří soutěž podpořili věcnými cenami a finančními příspěvky (Krajský úřad Ústeckého kraje, PeHaK v.o.s. Litoměřice).