Ministři Prachař a Brabec navštívili Ústecký kraj

Na cestě po Ústeckém kraji vedly první kroky ministra Richarda Brabce do Horního Jiřetína, kde se setkal se starosty obcí dotčených možným prolomením těžebních limitů. Starostové a místostarostové obcí, kterých se těžba hnědého uhlí a limity týkají, přednesli ministrovi své názory na to, zda a za jakých podmínek by bylo možné uvažovat o prolomení limitů. Ministr dopravy Antonín Prachař na jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje řešil zejména otázky dostavby klíčové dopravní infrastruktury kraje. V závěru se obě delegace přesunuly přímo na stavbu D8 805 a sesuvného území pod lomem Dobkovičky.

Poté se oba ministři zúčastnili jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, kde za přítomnosti hejtmana Oldřicha Bubeníčka a vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy rozebírali podrobně požadavky kraje na obě ministerstva. Rada požádala ministra Richarda Brabce o pomoc při dočerpání 15 mld. Kč na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžbou i při prosazení řešení rekultivace pozemků po těžbě, které vlastní stát. Zazněl i požadavek na obnovu porostu Krušných hor či na obnovu činnosti tzv. Ekoauditu vlády. Richard Brabec přislíbil Hospodářské radě kraje podporu: „Ústecký i Moravskoslezský kraj jsou prioritou nejen mojí, ale i nové vlády. Budeme podporovat všemožně čerpání prostředků z EU – i tzv. rychloobrátkovými výzvami, vypsána bude za několik týdnů také Nová zelená úsporám a pokračovat bude i kotlíková dotace pro oba kraje.“
 
Ministr dopravy Antonín Prachař zase přislíbil součinnost svého resortu při řešení dostavby dopravní infrastruktury kraje, konkrétně silnic R/7, I/13 a hlavně dálnice D8. Ministr Prachař apeloval na hejtmana i další přítomné krajské úředníky, aby k vysvětlování problematiky územních plánů a výkupu pozemků přistupovali racionálně, a občané tak měli větší motivaci podpořit strategické zájmy České republiky. „Všichni chtějí mít krásné silnice, ale ne všichni jsou ochotní přinést oběti. Narážím na naše problémy s výkupy pozemků, kde v některých úsecích nemůžeme začít stavět, přestože zbývá odkoupit třeba i jen 1 % pozemků,“ uvedl ministr Prachař s tím, že úředníci na Ministerstvu dopravy i na Ředitelství silnic a dálnic mají za úkol zaměřit se na skutečné potřeby kraje, s cílem co nejdříve dokončit všechny rozestavěné úseky dálnic a rychlostních silnic.„Ve druhé polovině roku chceme předložit zákon o liniových stavbách, abychom mohli lépe prosadit stavby ve strategickém zájmu státu. Každý bude mít právo se vyjádřit, ale odvolání bude možné podat pouze v jednom balíku. To znamená jedno odvolání a jedno rozhodnutí, nebude možné se znovu odvolávat v kterékoli fázi přípravy staveb,“ doplnil ministr Prachař. Vyřešit by se tak měly problémy se stavbami, které se táhnou i desítky let.
 
Na odpoledním jednání s poslanci a senátory Ústeckého kraje Richard Brabec se zákonodárci probíral návrh zákona k řešení rekultivace pozemků po těžbě hnědého uhlí. V Litoměřicích se pak oba ministři sešli se starostou města Ladislavem Chlupáčem, se kterým hovořili o dopravní infrastruktuře Litoměřic, například o obchvatu města, opravě tamního mostu přes Labe a dostavbě dálnice D8. Poté si ministři Brabec a Prachař jeli společně prohlédnout problematický úsek dálnice D8 u Dobkoviček. Tam se díky spolupráci a tlaku obou ministrů po sesuvu svahu v červnu minulého roku tento týden konečně začaly kácet stromy, aby mohl začít geologický průzkum a sanace svahu.  
 
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR