Městská nemocnice Litoměřice získala akreditaci

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo akreditaci opravňující specializační vzdělávání lékařů v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Městské nemocnici v Litoměřicích. 

Vyrozumění o udělení oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační vzdělávání v daném oboru, o kterém rozhodla akreditační komise na základě žádosti nemocnice, bylo vedení litoměřické nemocnice doručeno v prvním březnovém týdnu roku 2014.
 
Akreditace má platnost po dobu 8 let, poté bude nutno získaný statut znovu obhájit. Osvědčení o udělené akreditaci je k nahlédnutí na internetových stránkách nemocnice www.nemocnice-lt.cz.