Litoměřice hledají do školy nového ředitele

Litoměřičtí radní vyhlásí výběrové řízení na místo ředitele Základní školy v Havlíčkově ulici. Rozhodli tak na svém dnešním jednání v souladu s novelou školského zákona, která nabyla 1. ledna účinnost.

Novela zavádí pravidlo, kterým je jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu šesti let, tedy na dobu určitou. Poté zřizovatel buď automaticky prodlouží funkční období o dalších šest let, nebo vyhlásí výběrové řízení. V Litoměřicích působí ve funkci kratší šesti let pouze ředitel Masarykovy ZŠ, ředitelka mateřských škol a ředitelka centrální školní jídelny. Ostatní na svých pozicích působí déle než zmiňovaných šest let.

Většině, kterých se novela týká, zřizovatel prodlouží funkční období. S výjimkou ředitele ZŠ v Havlíčkově ulici, na jehož pozici vyhlásí výběrové řízení. „Důvodem je trvale klesající zájem o školu. Její kapacita je 750 dětí, ovšem dochází jich sem pouze 250. Provozní náklady tak jsou v přepočtu na jednoho žáka příliš vysoké,“ poukázal místostarosta Karel Krejza na negativní fakt. Od nového ředitele radní očekávají, že bude školu více profilovat a propagovat na veřejnosti tak, aby děti a rodiče dokázala zaujmout.

S menším počtem žáků se ale potýká i ZŠ Na Valech. Její kapacita je však podstatně nižší a dětí jí v posledních letech výrazněji neubývá. Drží se na zhruba stejné úrovni. „Navíc se velmi dobře profiluje v oblasti ekologie, přičemž její činnost přesahuje i díky spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever regionální úroveň,“ zhodnotil ZŠ Na Valech místostarosta Krejza.

zdroj: ČTK