Krajský úřad zamítl odvolání proti územnímu a stavebnímu povolení, dálnice D8 se může opět stavět

Krajský úřad Ústeckého kraje dne 15. srpna 2012 opět zamítnul odvolání občanského sdružení Společnost ochránců životního prostředí v čele s aktivistou Lubomírem Studničkou proti územnímu a stavebnímu povolení, které vydal Stavební úřad v Lovosicích. Krajský úřad v novém rozhodnutí vycházel i z odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem. Po nabytí právní moci rozhodnutí, které nastane po uplynutí 15 denní lhůty, může Ředitelství silnic a dálnic pokračovat v dostavbě posledního úseku D8.

„Chtěla bych vyzdvihnout velmi rychlou a profesionální reakci zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje na nedávný rozsudek krajského soudu. Práce na dostavbě dálnice se mohou po krátké přestávce opět obnovit. Přesto se chystám oslovit Společnost ochránců životního prostředí a vyzvat je k ukončení bojkotu této stavby. Nicméně jsem přesvědčená, že poslední slovo ekologických aktivistů k dálnici D8 již zaznělo,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje. 

Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil na konci července kvůli vadám řízení rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 20. 4. 2012, kterým úřad zamítl odvolání ekologických aktivistů proti povolení dostavby dálnice D8. Celá záležitost se tak vrátila zpět na krajský úřad k dalšímu řízení. Proti udělenému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení se odvolala Společnost ochránců životního prostředí v čele s aktivistou Lubomírem Studničkou. Soud konstatoval, že se úřad dostatečně vypořádal se všemi námitkami žalobce, tudíž k vadám řízení nedošlo na straně krajského úřadu. Důvodem ke zrušení rozhodnutí byla nemožnost soudu přezkoumat námitku žalobce k procesu EIA a SEA. Soud k přezkoumání požadoval předložit od MŽP 17 let starou dokumentaci. Ta však v plném rozsahu již neexistuje.
 
Rozsudek krajského soudu nabyl právní moci dne 26. července 2012. Krajský úřad Ústeckého kraje měl 60 dní, tedy do konce září, na vydání nového rozhodnutí. To vydal v nejkratším možném termínu dnes, 15. srpna 2012.
 
Nedostavěná dálnice je jednou z příčin nižšího zájmu zahraničních investorů, kteří by tak mohli přispět k vytváření tolik potřebných nových pracovních míst v Ústeckém kraji. Vedle toho již dříve kraj odborným měřením prokázal, že občané žijící na objízdných trasách jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům včetně rakoviny. K tomu je potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle studie ČVUT ročně pohybují okolo 700 milionů korun.