Karlovarský a Ústecký kraj asi zaplatí za projekty ROP 2,5 mld. Kč

Karlovarský a Ústecký kraj budou zřejmě muset společně proplatit až 2,5 miliardy korun za projekty, které schválilo vedení Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) a které měla proplatit Evropská komise. Ta to však kvůli dotačním pochybením odmítla. O rozhodnutí Evropské komise, jejíž komisaři nalezli pochybení v dotovaných projektech, dnes ČTK informoval mluvčí dotačního úřadu Vojtěch Krump. 

Jde o projekty, které výbor ROP Severozápad schválil a které tak získaly peníze z národních zdrojů s tím, že je později proplatí EU. Protože však kontrola prokázala chyby, tak evropské peníze na ně nepřijdou. 

Podle mluvčího ministerstva financí Ondřeje Jakoba ale o ně ROP SZ přijít nemusí. "Pokud bude finanční korekce řídicím orgánem akceptována, mohou být takto uvolněné finanční prostředky znovu použity k úhradě výdajů nových projektů v rámci ROP Severozápad. V případě, že finanční korekce akceptována nebude, provede komise finanční opravu sama a potom se jedná o tzv. čistou korekci, kdy ROP Severozápad o tyto prostředky definitivně přijde," řekl ČTK Jakob. 
    
V ROP Severozápad nyní zbývá pět miliard korun, zmiňované 2,5 miliardy od krajů by měly být k těmto prostředkům připojeny. Proplácení dotací z ROP je ale od loňska pozastaveno kvůli podezřelým finančním operacím. Podmínkou pro opětovné spuštění programu je právě úhrada 2,5 miliardy. "Poslední termín pro správné rozběhnutí operačního programu je přelom července a srpna, abychom stihli vyčerpat zbylé finanční prostředky. Dohoda mezi kraji tedy musí proběhnout někdy v březnu letošního roku," upozornil náměstek hejtmana Karlovarského kraje a předseda Výboru Regionální rady ROP Severozápad Petr Navrátil. 
    
Podle jeho slov ministerstvo financí očekává, že platbu si mezi sebe kraje rozdělí přibližně tak, jak z ROP čerpaly. Na Karlovarský kraj by připadla asi třetina, na Ústecký zbytek. Navrátil chce s ministerstvem financí jednat o možnosti splátkového kalendáře. "V případě, že by kraje přijaly odpovědnost a platily, zvládly by to jen při rozložení uhrazení korekce do roku 2019. O tom, zda kraje budou korekci hradit, musí rozhodnout krajská zastupitelstva," uvedl Navrátil. 
    
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) míní, že by se vedle Ústeckého a Karlovarského kraje měl na placení této sumy podílet i stát. "Domníváme se, že by zodpovědnost měla být rozdělena spravedlivě," řekl Bubeníček s tím, že v dalších dnech na toto téma budou hejtmani jednat s premiérem a ministry financí a pro místní rozvoj. "Odpovědnosti se nezříkáme, ale nesouhlasíme s tím, že kraje mají politickou zodpovědnost úplně za vše, co se v ROP dělo," uvedl hejtman. 
    
Stanovisko ministerstva financí je opačné. "Veškerá zásadní rozhodnutí v rámci Regionální rady, včetně schválení programových dokumentů a výběru projektů, činí Výbor Regionální rady, jehož členy jsou ze zákona zastupitelé dotčených krajů, zvolení jednotlivými krajskými zastupitelstvy. Ústřední orgány státní správy tak nemají na rozhodování regionálních rad žádný vliv, nemohou tedy jakkoli přebírat odpovědnost za takto učiněná rozhodnutí," reagoval Jakob s tím, že náklady korekce ponesou oba kraje tvořící region soudržnosti Severozápad. 
    
Pokud kraje na zaplacení 2,5 miliardy nepřistoupí, ROP bude zastaven a dotkne se to především žadatelů o dotace a státu. "Žadatelé nedostanou peníze, stát nedostane 4,5 miliardy z Bruselu na projekty, které už předfinancoval," dodal Navrátil. Peníze, které by kraje odmítly vrátit do ROP, by pak podle Navrátila stát musel zaplatit Bruselu. 
    
Po urgencích ze strany Ústeckého a Karlovarského kraje sdělili zatím neoficiální stanovisko Evropské komise představitelům obou krajů zástupci ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj v úterý na jednání v Praze. "Informaci o výši korekce jsme chtěli mít co nejdříve, abychom s ní seznámili zastupitelstva obou regionů i všechny, jejichž projektů se sankce týkají. Náměstci ministrů nás informovali, že MMR pouze neoficiálně obdrželo dopis od Evropské komise, kterým je potvrzena výše korekce na úrovni deset procent za chybovost v systému hodnocení a 12,41 procenta za chybovost v samotných projektech," uvedl Navrátil. Oficiální dopis s touto informací by kraje měly dostat dnes. 
    
"Už nyní jednáme s ministerstvy o možnostech krajů podílet se na případném uhrazení plošné korekce. Bude samozřejmě záležet i na dohodě zástupců obou regionů," uvedl v tiskovém prohlášení Navrátil. Karlovarskému kraji na podzim Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vytkl pochybení u tří dotovaných projektů. Vyšetřovatelé měli připomínky k obnově Becherovy vily v Karlových Varech, stavbě Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově a Centra technického vzdělávání v Ostrově. Napadali zejména některé okolnosti výběrových řízení. V Ústeckém kraji mezi kritizované projekty patří například předražený nákup vybavení do nemocnic Krajské zdravotní. 
    
"Pokud se výše sankcí potvrdí, oba kraje se budou snažit situaci zvládnout tak, aby řešení co nejméně zasáhlo krajské rozpočty a aby přispělo k co nejrychlejší obnově chodu ROP Severozápad," uvedl Krump. 
    
Program je od loňska zastaven kvůli podezřelým finančním operacím. Poslední ředitel úřadu Pavel Markvart je stejně jako jeho předchůdci vyšetřován kvůli podezření z korupce při rozdělování peněz. V Ústeckém a Karlovarském kraji měl úřad rozdělit 19 miliard korun. Zhruba 16 miliard už rozdělil, z toho asi 11 miliard proplatil. 
 
zdroj: ČTK