Hlášení o odpadech můžete podat jen elektronicky

Podnikatelé produkující více než sto kilogramů nebezpečného odpadu nebo sto tun ostatního odpadu jsou povinni podat úřadům hlášení o odpadech za rok 2011 pouze elektronickou cestou, a to nejpozději do 15. února tohoto roku. Již není možné podávat hlášení v tištěné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na městský úřad.

Podmínkou pro podání hlášení je registrace do tzv. ISPOPU. Registrace se provádí elektronicky na adrese www.ispop.cz. Bez provedené registrace nelze hlášení podat.

„Ministerstvo životního prostředí vede registr podaných a zpracovaných Hlášení o produkci a nakládání s odpady za celou republiku. Z těchto dat připravuje a rozesílá na příslušné úřady i seznamy podnikatelů (původců odpadů), kteří dosáhli zákonem daného limitu, ale ohlašovací povinnost přesto nesplnili. Ti, co povinnost nesplní, mohou dostat pokutu až do výše jednoho milionu korun,“ upozornila na možná rizika pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích Zlatuše Řepíková.

„V našem případě se povinnost podání hlášení o odpadech týká zhruba čtyř stovek firem a také 39 obcí, jež spadají do správního území města Litoměřice,“ dodala Zlatuše Řepíková.

zdroj: ČTK