Finanční sankce od hasičů za úmyslně založený požár

V loňském roce evidují hasiči 1 588 úmyslně založených požárů (z celkového počtu 19 908 požárů), jejichž škoda se vyšplhala na více než 400 milionů, 11 osob při nich přišlo o život a 125 jich bylo zraněno. Snížení tohoto počtu požárů, i to si hasiči slibují od nového zákona, který vešel v platnost před několika dny. Podle něj by se mimo jiné měl paušální částkou 5 600 korun za každou započatou hodinu práce hasičů pokutovat každý, komu bude prokázáno, že úmyslně požár založil.

Od 1. září 2013 vešel v účinnost nový zákon č. 160/2013 Sb. o spolufinancování bezpečnostního systému. Tento zákon upravuje dva procesy spolufinancování bezpečnostního systému.
prostřednictvím úhrady nákladů za zásah jednotky požární ochrany (platí od 1. 9. 2013) 
formou zřízeného fondu zábrany škod (začne platit od ledna 2014).
 
Přímá úhrada nákladů za zásah jednotky požární ochrany formou paušální částky je ta část, která se začala účtovat již od 1. září 2013. 
 
Paušální částku je možné účtovat ve dvou případech:
1. jako úhradu nákladů vzniklých při dopravní nehodě 
2. jako úhradu nákladů vzniklých úmyslným jednáním
 
„Náhrady účtované pojišťovnám byly až do letošního září založeny pouze na bázi dohody mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a pojišťovnami. Tento dohodnutý a dobrovolný stav je tak nahrazen novým postupem ve smyslu zákona č. 160/2013 Sb.“ vysvětluje situaci spoluautor zákona plk. JUDr. František Vavera PhD., ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy generálního ředitelství HZS ČR.
 
Paušální částka, která byla stanovena na 5 600 Kč za hodinu, vychází ze statisticky doložitelné faktické částky nákladů, které vznikají v souvislosti se zásahem příslušné jednotky požární ochrany. Částka vychází z nákladů na průměrnou vzdálenost k zásahu, průměrnou cenu motohodiny, průměrnou částku nákladu na 1 km jízdy techniky, průměrnou dobu zásahu, náklady na jízdu techniky jednotky, náklady na spotřební materiál jednotky při zásahu apod.
 
Pro koho jsou takto vybrané peníze určeny? Účtovat si je může Hasičský záchranný sbor kraje, Záchranný útvar HZS ČR a zřizovatelé jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, které jsou zařazeny do seznamu jednotek v rámci nařízení kraje a které zasahovaly na výzvu operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje. 
 
1. Úhrada nákladů vzniklých při dopravní nehodě 
 
Dopravní nehody jsou v převažujícím počtu zásahů řešeny jednou jednotkou a jedná se v současné době o velkou část činnosti hasičů. To znamená, že při cca 22 tisících zásahů ročně při dopravních nehodách by se tak jednalo až o částku 200 mil. Kč ročně, které by byly hrazeny z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
 
Proti předešlému stavu, kdy bylo z likvidačních prací získáváno cca 30 mil pro celý Hasičský záchranný sbor České republiky za rok, by tato nová úprava měla přinést částku vyšší, protože likvidační náklady, které byly účtovány do teď jsou mnohem nižší než celkové náklady na zásah, které jsou od září účtovány paušální částkou. Logicky částka za likvidační činnost jednotky je nižší než celková částka za zásah jednotky.
 
2. Úhrada nákladů vzniklých úmyslným jednáním
 
Aby mohlo být požadováno proplacení tohoto typu výjezdu hasičů, musí být prokázáno, že se jednalo o úmyslné jednání osoby.
 
Zákon předpokládá u úmyslného jednání splnění tří kumulativních podmínek 
Úmysl, a to ještě úmyslné jednání
Vydání rozhodnutí nebo rozsudku v dané věci
Výjezd příslušné jednotky požární ochrany
 
Při zhodnocení všech výše uvedených podmínek, tedy naplnění zejména podmínky výjezdu jednotky požární ochrany, musí vždy nastat i určitá protiprávnost. Pak osoba, které byl úmysl prokázán a v dané věci bylo vydáno rozhodnutí, má povinnost nahradit finanční náklad na výjezd. Povinnost nahrazení výjezdu jednotky požární ochrany, bude v tomto případě řešena soukromoprávní cestou.