ČESKÁ GRAFIKA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

Galerie Josefa Lieslera spolu se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích srdečně zvou na výstavu grafických prací tří umělců – Jiřího Balcara, Zdeňka Chotěnovského a Jana Koblasy. Vystavované grafické listy jmenovaní autoři vytvořili v letech 1965 až 1968, uvedou nás tedy do doby z výtvarného hlediska velmi plodné a inspirativní. Společným jmenovatelem vystavených grafik je figurální tvorba. Všechny uvedené autory spojuje i živý zájem o společnost.

Jiří Balcar je jeden z nejvýznamnějších autorů konce 50. a 60. let. Narodil se roku 1929, vystudoval dějiny umění na FF UK a typografii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Františka Tichého a Františka Muziky. Balcar byl jedním z průkopníků české poválečné abstrakce. V roce 1964 pobýval na stáži v USA a po návratu byl první, kdo se u nás začal věnovat pop-artu. 
 
V Balcarově tvorbě se setkáváme s každodenností i se svátečními chvílemi společenského života. Jeho výpovědi jsou o výhodách, ale i o nástrahách civilizace, nalezneme u něj i pocit odcizenosti a absurdity. Autor často využívá prvky lettrismu. 
 
Balcar je na výstavě zastoupen grafikami z let 1965 až 1968, které nám zpřítomňují rodinnou sešlost, pracovní poradu, ale i čekající na stanici metra v New Yorku.
 
Kromě volné tvorby se Balcar věnoval i knižní grafice, ilustracím a návrhům plakátů, jeho přínos v těchto oblastech je zásadní. Autor bohužel předčasně zemřel roku 1968.   
 
Zdeněk Chotěnovský se narodil roku 1926, vystudoval užitou grafiku a malbu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Františka Muziky. Chotěnovský působil jako malíř, grafik a scénograf. Tak jako Balcar i Chotěnovský se věnoval ilustracím a návrhům plakátů, plakáty tvořil i bez zakázky, z potřeby vyjádřit se ke společenskému dění. Hlavním vyjadřovacím prostředkem jeho tvorby byla řeč tvarů, výrazová zkratka, kresebnost, barva, jeho velkým tématem byla žena a ženský akt. Na kadaňské výstavě je zastoupen třemi akty z roku 1965. Chotěnovský zemřel roku 1993.
 
Třetím prezentovaným autorem je Jan Koblasa, zakladatel českého poválečného umění. Koblasa se narodil v roce 1932 a z naší trojice autorů je jediný žijící. Koblasa vystudoval sochařství na AVU, krátce studoval i scénografii. Již v mládí se projevoval jako všestranně nadaný umělec, kromě sochařství a dalších výtvarných technik se věnoval i literární tvorbě, také skládal libreta k baletům, za která získal několik ocenění. 
 
Koblasa je především sochař, ale i jeho grafická tvorba je velmi vytříbená a naplněná obecně lidským i osobním poselstvím. Ve své tvorbě usiluje o pochopení, vyjádření toho, co je pod povrchem, co je podstatné. 
 
Na kadaňské výstavě je představena část Koblasova cyklu Apokalypsa, novozákonní příběh, který autor vytvořil podle kreseb v letech 1966–1968. Celý soubor čítá 23 listů provedených technikou leptu s akvatintou. 
 
Všechny vystavené práce jsou ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.
 
vernisáž 3. dubna 2014 od 17 hodin
místo konání: Galerie Josefa Lieslera, Mírové náměstí 1, Kadaň
 
výstava trvá do 29. 4. 2014 
otevřeno denně mimo pondělí 13.00–17.00 hodin